<<
>>

Звіт про виконання бюджетів

На основі діючого плану рахунків розрахункові центри забезпечують аналітичний облік усіх бюджетів.

На підставі даних центрів і Розрахункового департаменту Департамент звітів складає щоденний оперативний звіт про виконання основного державного бюджету, а також збирає дані про доходи і видатки усіх бюджетів.

Щоденно о 12.00 розрахункові центри у Департаменті звітів передають дані за попередній день про доходи і видатки по банківському рахунку в розрізі бюджетів.

Департамент також отримує дані від банку Латвії про залишок державного бюджету в комерційних банках. Робиться звіряння цих даних і складається щоденний оперативний звіт для керівництва Міністерства фінансів і казначейства про виконання основного державного бюджету. Щоденний звіт подається також Кабінету Міністрів.

Місячний звіт казначейства про виконання зведеного бюджету складається на базі даних розрахункових центрів, Розрахункового департаменту, звітів місцевих самоврядувань, а також даних про надходження іноземної валюти до бюджету.

Розрахункові центри казначейства щомісяця надсилають до Департаменту інформатики дані про доходи і видатки. ці дані групуються і подаються у Департамент звітів.

Доходи групуються згідно з бюджетною класифікацією в розрізі бюджетів, а також в розрізі розрахункових центрів.

Видатки групуються в розрізі бюджетів, розрахункових центрів, міністерств, програм бюджету, функціональної класифікації.

Розрахункові центри також надають у Департамент звітів виписку зі своєї Головної книги у вигляді звіту про рух грошових ресурсів, де вказуються залишок у банку, доходи по бюджетах, видатки по бюджетах, залишок коштів у банку по єдиному рахунку на перше число місяця.

Це робиться для додаткового звіряння залишку грошових ресурсів і контролю.

Дані про виконання бюджетів місцевих самоврядувань Департамент звітів отримує від місцевих самоврядувань районного рівня щомісяця по факсу.

Департамент звітів складає щотижня оперативний звіт про державний внутрішній і зовнішній борг. Звіт відображає дані про державний борг за тиждень, квартал, рік. Звіт подається керівництву Міністерства фінансів і казначейства.

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Звіт про виконання бюджетів:

 1. Звітність про виконання бюджетів
 2. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
 3. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
 4. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
 5. Характеристика звітності про виконання бюджетів
 6. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів
 7. Виконання місцевих бюджетів
 8. Організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами
 9. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
 10. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення виконання бюджетів
 11. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
 12. Платіжна система виконання бюджетів
 13. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 14. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 15. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
 16. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів