<<
>>

Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету

Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством України.

Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України.

Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.

Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною.

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує висновки щодо використання коштів Державного бюджету України і подає до Верховної Ради на розгляд.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” на Рахункову палату покладено також функцію здійснення контролю за відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету.

За результатами розгляду Верховна Рада України у двотижневий термін з дня отримання висновків приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету:

 1. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 2. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
 3. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету
 4. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
 5. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
 6. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
 7. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
 8. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету
 9. Характеристика звітності про виконання бюджетів
 10. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
 11. Виконання Державного бюджету України
 12. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України
 13. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання державного бюджету
 14. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
 15. Касове виконання державного бюджету