<<
>>

Порядок застосування та оформлення платіжних документів

Згідно з “Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. № 135, для сплати коштів, які підлягають зарахуванню в доходи місцевих бюджетів, при здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватися такі платіжні інструменти: меморіальний ордер; платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога; розрахунковий чек; акредитив.

Платіжні доручення та інші розрахункові документи, які подаються в банк, мають бути оформлені відповідно до вимог додатку 8 “Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів та заяви на відкриття акредитива” до “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.

Заповнення розрахункових документів на перерахування платежів до місцевого бюджету, які подаються платниками до установи банку або формуються в банківській установі, повинні відповідати також вимогам додатку № 3 до “Порядку передачі інформації від установ банків до органів державної податкової служби електронними засобами”, який затверджено постановою

Правління Національного банку України від № 267 від 08.07.1998 р., із змінами і доповненнями. Відповідно до вимог цього документу приклад заповнення платником поля “Призначення платежу” в платіжному документі матиме такий вигляд:

1 2 3 4 5

де:

1 — службовий код ( * );

2 — ідентифікаційний код відправника платежу (код юридичних осіб (згідно ЄДРПОУ) завжди має 8 цифр, фізичних осіб (згідно ДРФО) — 10 цифр);

3 — код платежу згідно з класифікацією доходів бюджету (завжди складається з 8 цифр);

4 — код виду сплати;

5 — текст призначення платежу.

Здійснення документообороту та оформлення документів, пов’язаних з касовим виконанням місцевих бюджетів за доходами, проводиться в органах Державного казначейства з дотриманням вимог “Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України”, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р.

№ 119.
<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Порядок застосування та оформлення платіжних документів:

 1. Порядок обміну платіжними документами у СЕП
 2. Порядок установления, реализации и прекращения страховых правоотношений. Договор страхования и порядок его оформления
 3. Порядок оформления биржевых сделок
 4. ПОРЯДОК оформления документов, удостоверяющих времен-ную нетрудоспособность
 5. 2. Порядок назначения, проведения и оформления результатов выездных проверок страхователей по средствам Фонда
 6. Поняття платіжних систем
 7. Платіжна система виконання бюджетів
 8. Операції банків з розрахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів
 9. Этапы оформления собственного предприятия
 10. Оформление сделок
 11. Процесс заключения договора: этапы и оформление
 12. Особенности оформления отдельных потребительских кредитов
 13. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання державного бюджету
 14. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
 15. Порядок відкриття реєстраційних рахунків