<<
>>

Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6211 "Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами". Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з урахуванням повернень) платежів, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами з початку року

Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 “Кошти, які підлягають розподілу між державним

і місцевим бюджетами”, в кінці операційного дня розподіляються за встановленими нормативами між державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами.

Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду державного бюджету засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111, з

якого перераховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112 для перерахування платежів, які відносяться до загального фонду державного бюджету.

За результатами розподілу платежів між державним та місцевим бюджетами формується Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (додаток 11).

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами:

 1. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
 2. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
 3. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
 4. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
 5. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
 6. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
 7. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 8. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
 9. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету
 10. Принципи розмежування видатків між бюджетами
 11. Перерахування дотацій місцевим бюджетам
 12. Розмежування видатків між бюджетами
 13. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
 14. Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів
 15. Виконання Державного бюджету України
 16. Касове виконання державного бюджету
 17. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 18. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України