<<
>>

Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

Для ведення аналітичного обліку операцій за доходами та перерахуванням трансфертів до інших рівнів місцевих бюджетів відкриваються особові картки до кожного аналітичного рахунку.

Відображені в особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, що є підставою для складання щоденної форми звіту “Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами”, яка складається органами за кожним місцевим бюджетом (додаток 18).

Зазначений звіт передається фінансовим та податковим органам у встановленому порядку. Дані звіту за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів (у частині доходів). Звіт про виконання місцевих бюджетів на відповідну звітну дату фінансові органи звіряють з бухгалтерським обліком органів Державного казначейства України.

До повного запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів звітність про виконання місцевих бюджетів складається фінансовими органами за формами та порядком, установленим Державним казначейством України.

При переведенні на казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками для обліку операцій з виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів, планів використання бюджетних коштів одержувачів до кожного аналітичного рахунку відкриваються особові картки за кодами бюджетної класифікації.

Відображені в особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, що є підставою для складання органами Державного казначейства звітності про виконання місцевих бюджетів за видатками.

Звітність одержувачами бюджетних коштів складається тільки за тим кодом, за яким їм були передбачені кошти відповідним розпорядником бюджетних коштів.

Звіти про виконання місцевих бюджетів складаються органами Державного казначейства за формами та в порядку, встановленому Дерджпавним казначейством згідно з чинним законодавством.

Основним принципом складання форм звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних Держказначейства. Згідно з цим принципом Державне казначейство встановлює конкретні форми звітності на підставі значень економічних показників, які містяться у базах даних.

Органи Державного казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів відповідним фінансовим органам. Фінансові органи готують пояснюючу записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом зі звітністю, отриманою від органів Державного казначейства подають до вищого фінансового органу.

Одночасно органи Державного казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Державного казначейства України. Державне казначейство України подає зведений звіт про виконання місцевих бюджетів Міністерству фінансів України.

Контрольні запитання:

1. Опишіть склад та структуру місцевих бюджетів

2. Які доходи закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування?

3. З яких джерел формуються надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів та на які цілі вони використовуються?

4. Яка мета та концептуальні основи реформування міжбюджетних відносин?

5. Що собою являє міжбюджетне фінансування та які проблеми притаманні йому на сучасному етапі?

6. Опишіть порядок складання, розгляду, і затвердження місцевих бюджетів?

7. Що визначається рішенням про місцевий бюджет?

8. Які нормативні документи визначають порядок касового виконання місцевих бюджетів за доходами?

9. Яким чином розподіляються функції між органами виконавчої влади при казначейському виконанні місцевих бюджетів за доходами?

10. Як здійснюється організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами?

11. Який порядок оформлення платіжних документів?

12. Опишіть порядок здійснення операцій по зарахуванню коштів до місцевих бюджетів

13. Яким чином зараховуються платежі до загального фонду місцевих бюджетів?

14. Який порядок зарахування платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів?

15. Як розподіляються платежі між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів?

16. Яким чином розподіляються платежі між рівнями місцевих бюджетів?

17. Який порядок зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу?

18. Як оформляються операції з повернення у готівковій формі надміру та/або помилково сплачених до місцевого бюджету платежів?

19. Який порядок оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів за доходами?

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів:

 1. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
 2. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
 3. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 4. Характеристика звітності про виконання бюджетів
 5. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
 6. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів
 7. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету
 8. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
 9. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
 10. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення виконання бюджетів
 11. Організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами
 12. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
 13. Виконання місцевих бюджетів
 14. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів