<<
>>

Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету

На початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку, за результатами обробки інформації формуються виписки з аналітичних рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3111, 3113, 3121, 3123, 3131, 3311, 3411, 3412, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії за підписом керівника органу Державного казначейства із відбитком печатки (додаток 12).
До виписок з аналітичних рахунків 3-го класу додається реєстр розрахункових документів з повним переліком реквізитів.

На підставі даних про рух коштів на всіх аналітичних рахунках щоденно формуються сальдові та оборотно-сальдові відомості про операції за коштами державного бюджету.

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3111, 6111; 3113, 7131; 3121, 6112; 3123, 7132; 3131, 6113; 3522, 6114; 3311, 6211, щоденно на початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку, управління Державного казначейства складають Звіт про виконання державного бюджету за доходами (додаток 13) у розрізі видів надходжень в цілому по області та передають його (в електронному вигляді) до Державного казначейства України (центральний рівень).

Не пізніше 11 год.

Дня, наступного за звітним обласні управління Державного казначейства формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень (міст обласного значення) за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям.

Порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження коштів до Державного бюджету України для органів Державного казначейства України та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативними актами Державного казначейства України.

Управління (відділення) Державного казначейства України при веденні бухгалтерського обліку виконання бюджету за доходами повинні забезпечити облік надходжень відповідно до закону України про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальними фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.

Органи Державного казначейства України складають звітність про надходження коштів до Державного бюджету України в грошовій та безгрошовій формах на підставі даних бухгалтерського обліку на рахунках класу 6 "Доходи бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку

виконання державного та місцевих бюджетів. Звіти складаються за формами та порядком, установленими Державним казначейством України.

Контрольні запитання:

1.

Дайте визначення державних доходів

2. Наведіть класифікацію доходів бюджету

3. За рахунок яких джерел формуються державний та місцевий бюджети?

4. Охарактеризуйте сутність касового виконання державного бюджету за доходами

5. У чому різниця між банківською та казначейською системами касового виконання бюджету?

6. Назвіть функції органів Державного казначейства щодо казначейської системи касового виконання державного бюджету за доходами

7. Як здійснюються операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету?

8. Яким чином оформляються операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету?

9. Яким чином розподіляються платежі між загальним та спеціальним фондами державного бюджету?

10. Як здійснюються операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами?

11. Яким чином здійснюється облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України?

<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету:

 1. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
 2. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
 3. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
 4. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів
 5. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
 6. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
 7. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
 8. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з рахунків інших клієнтів
 9. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам
 10. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
 11. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету
 12. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України
 13. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
 14. Казначейське обслуговування одержувачів коштів державного бюджету
 15. Порядок складання місячної звітності
 16. Характеристика звітності про виконання бюджетів
 17. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
 18. Організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства
 19. Облік та консолідація інформації за зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів
 20. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами