<<
>>

С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Казначейська система”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”. У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. У ньому висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства. Посібник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку національного казначейства, його структурою та функціями. Значна увага приділяється також висвітленню зарубіжного досвіду казначейського виконання бюджетів, питанням управління державним боргом.

<< | >>
Становлення та розвиток державного казначейства україни
Система електронних плажетів Національного банку України
Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками
Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства
Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів
Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками
Порядок складання та подання звітності бюджетними установами
Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
Особливості управління державним боргом
Казначейство Франції
Державне казначейство США
Державне казначейство Латвійської Республіки
Федеральне казначейство Російської федерації
Фінансовий словник казначея

Книги и учебники по дисциплине Государственные финансы‎:

 1. Иванова Н.Г.. Бюджетная система Российской Федерации - 2010 год
 2. Э.В. Алехин. Государственные и муниципальные финансы - 2010 год
 3. Кадерова H.H.. Корпоративные финансы - 2008 год
 4. Д.А. Шевчук. Корпоративные финансы - 2008 год
 5. Мысляева И.М.. Государственные и муниципальные финансы - 2007 год
 6. Мацкуляк И.Д.. Государственные и муниципальные финансы - 2007 год
 7. В.М.Акимовa. Налог на доходы физических лиц - 2007 год
 8. В.В. Наумов. Государственные и муниципальные финансы - 2007 год
 9. В.Д. Никифорова. Государственные и муниципальные ценные бумаги - 2003 год
 10. М.И. Яндиев. Финансы регионов - 2003 год
 11. А.М. Бабич. Государственные и муниципальные финансы - 2002 год
 12. Р.К. Берстембаева. Организация государственных финансов в отдельных развитых странах - 2001 год
 13. Л. Л. Осипчук. Организация исполнения государственного бюджета (экономико-правовой аспект) - 1999 год
 14. Е.В. Охотский. Управление персоналом государственной службы - 1997 год
 15. В. П. Дьяченко. История финансов СССР (1917—1950 гг.) - 1978 год