<<
>>

Васюренко O.B.. Банківські операції. 2008

У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний стан банківських систем розвинутих країн світу та України, організаційну будову, функції й операції Національного банку України, сутність і види банків та банківських операцій. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування комерційних банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, сутність та види конверсійних операцій банків на валютному ринку, механізм управління валютною позицією банку. Особлива увага приділяється аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Шосте видання посібника перероблене і доповнене.

<< | >>
Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи
Економіко-правові особливості діяльності національного банку україни
Порядок створення та організація діяльності банків
Операції банків з формування ресурсної бази
Операції банків з розрахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів
Кредитні операції банків
Операції банків із цінними паперами
Операції банків із обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів
Операції банків на валютному ринку

Книги и учебники по дисциплине Банковское дело:

 1. Джонатан Макмиллан. Конец банковского дела. Деньги и кредит в эпоху цифровой революции - 2019 год
 2. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение - 2017 год
 3. Р. Т. Бедрединов. Управление операционными рисками банка: практические рекомендации - 2014 год
 4. Крис Скиннер. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им - 2014 год
 5. А. В. Мудрак. Деньги. Кредит. Банки. Ценные Бумаги - 2012 год
 6. О.Ю. Свиридов. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов - 2010 год
 7. О.И. Лаврушина. Банковское дело - 2009 год
 8. Л.П. Кроливецкая. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков - 2009 год
 9. Мюррей Ротбард. История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны - 2009 год
 10. Казанцева Л. В.. Банковское дело. Шпаргалка - 2009 год
 11. Е. Б. Лаутс. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности - 2008 год
 12. А. Бабаева. Платежные карты: Бизнес-энциклопедия - 2008 год
 13. О.И. Лаврушина. Банковские риски - 2007 год
 14. А. М. Тавасиев, Н. Д. Эриашвили. Банковское дело. Управление и технологии - 2006 год
 15. Ю.Г. Вешкин. Банковские системы зарубежных стран - 2006 год
 16. Голубев А.А.. Банковское и страховое дело - 2006 год
 17. Смит Вера. Происхождение центральных банков - 2006 год
 18. Е. П. Жарковская. Банковское дело - 2005 год
 19. О.И. Лаврушин. Банковское дело: современная система кредитования. - 2005 год
 20. Н.Б. Глушкова. Банковское дело - 2005 год