після призначення покарання судом

. (Див.: Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 12; Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб.: «Юрид. центр Пресс», 2004.
– С. 299; Михайлов К.В. Уголовно‑правовой институт освобождения от наказания. – М.: Изд‑во «Юрлитинформ», 2008. – С. 12, 16 та ін). Якщо ж проголошується обвинувальний вирок, але зазначене у відповідній санкції статті Особливої частини КК покарання цим вироком не призначається, то і звільнити від нього особу неможливо, бо воно їй взагалі ще не призначалось. У таких випадках складається ситуація, сутність якої полягає у тому, що суд не звільняє особу від покарання, яке призначено, а відмовляється від його призначення. тобто не призначає покарання, передбачене у відповідній санкції статті КК, і засуджує особу без призначення покарання. Саме так визначає сутність такої ситуації закон стосовно, наприклад, додаткового покарання в ч. 2 ст. 69 КК, де прямо зазначається, що суд не звільняє особу від додаткового покарання, а може
<< | >>
Источник: І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. 2008

Еще по теме після призначення покарання судом:

 1. 2.1.2. Порядок і межі призначення покарання за сукупністю злочинів Призначення покарання за окремі злочини, то утворюють сукупність
 2. 2.1.4. Призначення покарання за правилами ч. 4 ст. 70 КК
 3. без призначення покарання
 4. 2.1.3. Призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів
 5. 2.2.2. Порядок і межі призначення покарання за сукупністю вироків
 6. 2.2.3. Призначення додаткових покарань за сукупністю вироків
 7. Порядок призначення покарання за сукупністю злочинів
 8. Розділ другий Заволодіваючи Східною Європою: Сексуальність, рабство і тілесне покарання «ПІСЛЯ ПОБИТТЯ»
 9. 2.1. Призначення покарання за сукупністю злочинів
 10. 2.2. Призначення покарання за сукупністю вироків
 11. Розділ 2. Призначення покарання за множинність злочинів Вступ
 12. І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання, 2008
 13. 2.3. Особливості призначення окремих видів покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків
 14. 3.3. Судова практика з питань призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків
 15. звільненні засудженого від покарання або в заміні покарання чи невідбутої його частини більш м’яким
 16. Складання покарань
 17. після набрання вироком законної сили
 18. Одночасне застосування різновидних покарань
 19. Визначення остаточної міри покарання за сукупністю злочинів
 20. Правила выбора судом применимого права