Об'єктивні ознаки.

1. Наявність двох чи більше самостійних діянь . Абсолютна більшість продовжуваних злочинів вчиняються шляхом активних дій (наприклад, продовжувана крадіжка), однак продовжуваними можна визнавати і злочини, що вчиняються шляхом чистої або змішаної бездіяльності.
2. Усі вчинені діяння є юридично тотожними (однаковими), тобто містять у собі ознаки одного й того самого складу злочину. Тут слід зауважити, що за своїми фактичними ознаками діяння в складі продовжуваного злочину можуть не співпадати, якщо, скажімо, склад певного злочину в об’єктивній стороні передбачає альтернативні дії, наприклад, обмірювання, обважування, обрахування тощо, виступають альтернативними різновидами одного й того ж складу злочину – обману покупців та замовників (ст. 225 КК). Вчинення однорідних та різнорідних діянь не може утворити продовжуваного злочину. 3. Кожне з діянь, що складають продовжуваний злочин, може розглядатися або як окремі злочини, або як адміністративні правопорушення, аналогічні відповідному складу злочину (наприклад, декілька дрібних крадіжок, які в сукупності утворюють кримінально‑карану крадіжку). Виступаючи складовими частинами продовжуваного злочину, такі правопорушення втрачають свою малозначність, і разом утворюють злочинне діяння. Якщо ж кожний епізод вчиненого діяння сам по собі є злочином, то він не може отримувати самостійну кримінально‑правову оцінку, тому що є окремим етапом одиничного продовжуваного злочину. 4. Наявність незначного проміжку часу між тотожними діяннями. В літературі існує думка, що при вчиненні продовжуваного злочину тривалість проміжку часу між окремими діяннями немає значення, тобто може бути будь‑якою[78]. Однак, вважаємо, що проміжок часу між вчиненням кожного діяння не повинен бути досить значним, інакше неможливо буде довести наявність суб’єктивних ознак продовжуваного злочину. 5. Єдність об'єкта посягання , тобто при вчиненні кожного із окремих діянь, суб’єкт почергово впливає на одні й ті самі суспільні відносний. Звідси можна зробити висновок, що об’єкт продовжуваного злочину повинен мати такі властивості, що дозволяють впливати на нього не тільки одноактною злочинною дією. Це означає, що не всі діяння, передбачені в КК, можуть бути вчинені як продовжувані злочини (наприклад, розбій). 6. Наявність єдиного суспільно небезпечного наслідку через вчинення декількох тотожних діянь, якщо склад продовжуваного злочину за конструкцією є матеріальним. Причому, між кожним з цих діянь і злочинним наслідком повинен бути встановлений необхідний причинний зв’язок.
<< | >>
Источник: І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. 2008

Еще по теме Об'єктивні ознаки.:

 1. Суб’єктивні ознаки
 2. Об’єктивні ознаки
 3. Об'єктивні ознаки
 4. Кількісна ознака
 5. Кількісна ознака
 6. Кількісна ознака
 7. Суб'єктивна ознака
 8. Якісні ознаки
 9. Якісні ознаки
 10. Суб'єктивна ознака
 11. Якісні ознаки
 12. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків
 13. Кількісна ознака множинності
 14. Якісні ознаки множинності
 15. Сутність та призначення бюджетної класифікації
 16. Внутрішня побудова рахунків
 17. Депозитні операції банків
 18. non bis in idem
 19. 1.4.1. Повторність починів