1.4.1. Повторність починів

У частині 1 ст. 32 КК України передбачено, що повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього кодексу. У частині 3 цієї ж статті повторністю визнається також вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, якщо це прямо встановлено в Особливій частині КК. Виходячи з ч. 1 і ч. 3 ст. 32 КК можна виділити кількісні і якісні ознаки повторності злочинів.

<< | >>
Источник: І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. 2008

Еще по теме 1.4.1. Повторність починів:

 1. Марк Ігорович Бажанов
 2. Якісні ознаки
 3. Кількісна ознака
 4. 2.1.2. Порядок і межі призначення покарання за сукупністю злочинів Призначення покарання за окремі злочини, то утворюють сукупність
 5. И. К. Беляевский. Коммерческая деятельность, 2008
 6. Введение
 7. Коммерческая деятельность в бизнесе
 8. Понятие и сущность коммерции и коммерческой деятельности
 9. Продавцы и покупатели на рынке товаров
 10. Маркетинг в коммерческой деятельности
 11. Торговля как коммерческий процесс
 12. Роль научно-технического прогресса в коммерции
 13. Социальные аспекты коммерции
 14. Организация хозяйственных и договорных связей в коммерческой деятельности
 15. Понятие хозяйственных связей в коммерческой деятельности
 16. Понятие договора (контракта) и его роль в коммерческих отношениях
 17. Процесс заключения договора: этапы и оформление
 18. Поиск партнера в процессе заключения сделки