І. О. Зінченко В. І. Тютюгін. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. 2008

У монографії на основі приписів чинного кримінального законодавства, вивчення спеціальної літератури і матеріалів судової практики розглядається широке коло теоретичних і практичних питань, пов'язаних із характеристикою кримінально-правового інституту множинності злочинів. Аналізуються види одиничних злочинів як структурних елементів множинності; досліджуються ознаки множинності злочинів та її види; характеризуються правові наслідки множинності злочинів; розглядаються питання її кваліфікації та відмежування від складних одиничних злочинів. Значна увага приділяється в роботі проблемі караності множинності злочинів, яка досліджується шляхом аналізу приписів закону, наукової літератури і матеріалів судової практики з питань призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. В окремому розділі монографії наводяться матеріали судової практики, в яких вирішувалися питання кваліфікації та призначення покарання при множинності злочинів; дасться перелік збірок судової практики, у яких містяться її матеріали з кримінальних справ. Робота розрахована на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів. Корисною вона буде і для всіх тих, хто цікавиться питаннями кримінального права та практикою його застосування.

<< | >>
Тютюгін Володимир Ілліч
Передмова
Розділ 1. Поняття та види множинності злочинів Вступ
1.1. Поняття множинності злочинів
1.2. Поняття одиничного злочину як структурного елементу множинності
1.3. Види одиничних злочинів
1.4. Види множинності злочинів
1.6. Кримінально‑правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів
Розділ 2. Призначення покарання за множинність злочинів Вступ
2.1. Призначення покарання за сукупністю злочинів
2.2. Призначення покарання за сукупністю вироків
2.3. Особливості призначення окремих видів покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків
Розділ 3. Судова практика з питань множинності злочинів
3.1. Постанови Пленуму Верховного Суду України
3.2. Судова практика з питань кваліфікації повторності, сукупності та рецидиву злочинів
3.3. Судова практика з питань призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків
3.4. Збірки матеріалів судової практики з кримінальних справ
Список використаних джерел

Книги и учебники по дисциплине Правоведение:

  1. Марианна Стерлигова. Если вас решили уволить или как не стать жертвой работодателя - 2016 год
  2. Алла Владимировна Афонина. Шпаргалка по правоведению - 2010 год
  3. А.Х. САИДОВ. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ - 2003 год