Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків

Порядок кодування та аналітичні параметри рахунків розпорядників та одержувачів коштів, інших клієнтів органів Державного казначейства регламентується наказом Державного казначейства України від 27.05. 2002 р. № 92. Для кодування рахунків використовуються аналітичні параметри, перелік яких, залежно від недетермінованого запиту до системи, може змінюватись та доповнюватись.
Аналітичні рахунки для операцій клієнтів за бюджетними асигнуваннями (рахунки розпорядників та одержувачів коштів, інших клієнтів) мають 14 знаків і відкриваються за наступною схемою:
ББББ К СЄЄ NNNNNN5
де
ББББ (4 знаки) — номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 із змінами та доповненнями;
К (1 знак) — ключ або контрольний розряд що вираховується
автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ;
ССС (3 знаки) — код типу рахунку, який присвоюється набору
аналітичних параметрів. Зазначений набір аналітичних параметрів містить всю необхідну інформацію про рахунок. При цьому залежно від коду типу рахунку можуть використовуватись наступні параметри: код відомчої класифікації; код за програмною класифікацією видатків або код за функціональною
класифікацією видатків; код за мережею; ступінь підпорядкованості
розпорядника коштів; ознака коштів; код органу Державного казначейства, в якому відкрито рахунок; код органу Державної податкової служби, в якому зареєстровано власника рахунку; код території;
NNNNNN (6 знаків) — номер, що забезпечує унікальність рахунку з відповідним набором аналітичних параметрів.
Зазначений номер присвоюється засобами програмного забезпечення при відкритті аналітичного рахунку його власнику.
З входженням внутрішньої платіжної системи органів Державного казначейства в систему електронних платежів щодо виконання державного та місцевих бюджетів за видатками реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки будуть замінені на конкретні аналітичні рахунки розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету та інших клієнтів, що обслуговуються в органах Державного казначейства.
Контрольні запитання:
1. У чому полягає сутність платіжної системи?
2. Охарактеризуйте елементи платіжної системи
3. Як на практиці реалізується принцип єдності каси і єдиного бухгалтерського обліку?
4. Що таке Єдиний казначейський рахунок та яке його призначення?
5. Які переваги запровадження Єдиного казначейського рахунку?
6. Дайте визначення реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків
7. Які документи подають розпорядники коштів для відкриття реєстраційних рахунків?
8. Охарактеризуйте структуру реєстраційних рахунків
9. Які повноваження мають органи державного казначейства забезпечуючи розрахункове обслуговування розпорядника коштів?
10. Опишіть прядок відкриття спеціальних реєстраційних рахунків
11. Як здійснюють операції з позабюджетними коштами на спеціальних реєстраційних рахунках?
<< | >>
Источник: С.І. Юрій. Казначейська система. 2002

Еще по теме Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків:

 1. Внутрішня побудова рахунків
 2. Вероятностное распределение с нечеткими параметрами
 3. Кількісна ознака
 4. Основные параметры денежной системы РФ
 5. Эти параметры демонстрируют:
 6. Ценовые параметры и показатели инвестиционного риска.
 7. Порядок відкриття реєстраційних рахунків
 8. Кількісна ознака
 9. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій
 10. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті
 11. Кількісна ознака
 12. Структура плану рахунків
 13. Об'єктивні ознаки.
 14. Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров
 15. Суб’єктивні ознаки
 16. Суб'єктивна ознака
 17. Якісні ознаки
 18. Об’єктивні ознаки
 19. Якісні ознаки